Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling

Onze scholen binnen de SPCO LEV hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de de Driestar te Gouda. Ook heeft SPCO LEV een partnerschap met InHolland.

Het partnerschap heeft als doel, behalve het opleiden van nieuwe leraren voor het basisonderwijs, om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De expertise van de pabo kan worden ingezet voor onderzoek, om de ontwikkeling van de school te ondersteunen. Studenten en leraren werken gezamenlijk aan die schoolontwikkeling.