GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Elke school binnen de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV wordt in de GMR vertegenwoordigd door twee leden: één ouderlid en één personeelslid. Deze leden zijn vaak ook lid van de MR. De GMR vergadert minimaal zes keer per jaar op één van de scholen.

De huidige samenstelling is als volgt:

Namens de ouders:
·          Natalie Berghoef ( cbs TOV)
·          Marc Martens (Immanuelschool)
·          Lucienne Stolk (Rehobothschool)
·          Kirsten Hazebroek (Koning Willem-Alexanderschool)
·          Ingrid van Herk (Ichthusschool)

Namens het personeel:
·          (cbs TOV)
·          Liesbeth Jansen (secretaris) (Immanuelschool)
·          Mariska Rijm (Rehobothschool)
·          Kim de Bruijn (Koning Willem-Alexanderschool)

 

De GMR heeft een controlerende taak via advies- en instemmingsbevoegdheden op het bestuursbeleid. De GMR werkt volgens het basisregelement WMS. Minimaal twee keer per jaar is er een overleg tussen GMR en toezichthoudend bestuur.