GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Elke school binnen de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV wordt in de GMR vertegenwoordigd door twee leden: één ouderlid en één personeelslid.  De GMR vergadert minimaal zes keer per jaar op één van de scholen.

De huidige samenstelling is als volgt:

Namens de ouders:
·          Natalie Berghoef  - voorzitter (cbs TOV)
·          Marc Martens en Elize Hooftman (Immanuelschool)
·          Ard Rijlaarsdam
·          Ruben Boterkooper en Robbie van Gils (Koning Willem-Alexanderschool)

 

Namens het personeel:
·          Anne-Karin Lok (cbs TOV)
·          Mariska Rijm (Rehobothschool)
·          Jacqueline Aalders (Koning Willem-Alexanderschool)

.          Everdien de Bruin (Immanuelschool)

De GMR heeft een controlerende taak via advies- en instemmingsbevoegdheden op het bestuursbeleid. De GMR werkt volgens het basisregelement WMS. Minimaal twee keer per jaar is er een overleg tussen GMR en Raad van Toezicht.