Ouderraden

Ouderraad (OR)
Niet elke school heeft een OR, want het is geen verplichting om een dergelijk orgaan te hebben op een school. Een OR bestaat (het woord zegt het al) uit ouders.

Op de website van elke afzonderlijke school is te zien of de school een OR heeft en wat die OR doet. Zo kan de ouderraad het ouderfonds beheren. In het ouderfonds zitten de gelden die binnenkomen via de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gelden worden besteed aan allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen, zoals sinterklaasfeest, excursies, sport, schoolfeesten e.d.Werkgroepen en/of commissies
Of er nu een OR op een school is of niet, elke school beschikt wel over commissies of werkgroepen, bestaande uit ouders, die allerlei hand- en spandiensten verlenen om het personeel en directie van de school te helpen. Ze zijn ook actief bij de organisatie van schoolse- en bovenschoolse activiteiten, waarvan bij de OR al voorbeelden zijn genoemd. Op de schoolsites vindt u hierover meer informatie en zijn er vaak ook leuke foto's van de gebeurtenissen te zien.OUDERS & COO is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs.