Bestuur

bestuursleden

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 4.

Het bestuur heeft alle bestuurlijke taken gedelegeerd aan de bestuurder en heeft zelf een toezichthoudende rol.

Bestuurder: De heer G. Buijs

Raad van Toezicht:

Lies de Bloois - Vervangend voorzitter
Jaap Snel - lid
Wilfred van der Kolk - lid
Vacature