Kees Bruggeman zwaait af

14 juni 2017
AD 14 juni 2017: Kees Bruggeman zwaait af bij koepel basisscholen

©Woudenberg Bert
Kees Bruggeman zwaait af bij koepel basisscholen 

AD 14 juni 2017

De Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV in Boskoop en
Waddinxveen heeft afscheid genomen van haar algemeen directeur Kees
Bruggeman.
Hij bekleedde die functie sinds 2006 voor zes basisscholen.
In die periode wist de bovenschoolse leider samen met de gemeente twee
nieuwe scholen in Boskoop te realiseren en staat de bouw van twee brede
scholen in Waddinxveen in de startblokken. Voordat hij algemeen
directeur werd was hij leraar en directeur van zes basisscholen.
Bruggeman, die een nieuwe baan heeft aanvaard, werd in Boskoop
uitgezwaaid tijdens het derde LEV-leercafé van dit schooljaar, dat in het
teken stond van muziek. In zijn vrije tijd is hij organist in Woerden. Tijdens
de afscheidsbijeenkomst nam hij plaats achter de piano om een
geïmproviseerd stuk te spelen.
De medewerkers kenschetsen de loopbaan van hun algemeen directeur
met omschrijvingen als 'eigenwijze' directeur en leraar, en 'de spil waar het
om draait'.